o własności lokali isap

  • podział i scalanie nieruchomości o gospodarce nieruchomościami
    podział i scalanie nieruchomości o gospodarce nieruchomościami
    Dodany: 2020-05-08 | Kategoria: Gospodarka nieruchomościami | Komentarze: 1

    podział i scalanie nieruchomości o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www zawiera planowane zmiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, których nieruchomości zostały podłączone do tych.


Top