czy świadczenie rodzinne wlicza się do dochodu

  • Wynik płatniczy jednostki pomocy społecznej – przeksięgowanie
    Wynik płatniczy jednostki pomocy społecznej – przeksięgowanie
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 1

    Wynik płatniczy jednostki pomocy społecznej – przeksięgowanie sald. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim przypadku zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest zarówno obowiązującą jednostki.


Top