RODO 2020 Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania

RODO 2020 Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania

RODO 2020 Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych? w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od ponad roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy oraz przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości aktualnych artykułów czyli w oddali idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy zbadać najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i sporządzić szkolenie. W trakcie artykułu o RODO zostaną przedstawione szczególnie wszechobecne zgody, nadużywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie z błędami, szaleństwo klauzul informacyjnych, realizacja upełnomocnień osób, jakich dane dotyczą, obszar danych o pracowniku i kandydacie do pracy także zgoda pracownicza, ogląd pracowniczy, problematyczne zgłaszanie naruszeń i informowanie o naruszeniach osób, jakich dane dotyczą. Celem artykułu o RODO jest przedstawienie praktycznych porad i wskazówek jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, w ten sposób żeby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, niemniej jednak też nie kreować nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne działanie organizacji. Zobacz Pojęcie i profil danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Dane zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Jak rozumieć niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych rodo ochrona danych w cv 2020 dotyczących karalności i przeszłości kryminalnej. Dopuszczalność stosowania testów psychologicznych, metod background screening. Dane osobowe członków rodziny i osób bliskich pracownika. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia danych o nałogach danych biometrycznych. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w obszarze stosowanych środków nadzoru pracownika . Monitoring wizyjny działalność w sieci obserwacja informatyczny GPS RFID. Kontrola pracownika przy wykorzystaniu biometrii linie papilarne geometria twarzy tęczówka oka. Kontrola stanu psychofizycznego pracownika trzeźwości odurzenia środkami narkotycznymi lub psychotropowymi. Kontrola osobista przeszukanie osoby pracownika jego rzeczy osobistych. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika. Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika. Obowiązki pracodawcy administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jakie obowiązki wynikające z RODO należy uwzględnić w procesach kadrowych?. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników. Umowy powierzenia i udostępnianie danych osobowych pracowników. Kiedy zbieramy zgody a kiedy nie są potrzebne?. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach. Zgoda na przetwarzanie danych w celu wypłaty świadczeń socjalnych. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych. Kim jest odbiorca danych?. Które prawa rzeczywiście przysługują pracownikowi?. Dobrowolność czyli obligatoryjność podania danych?. Podstawy legislacyjne przetwarzania danych kadrowych. Zabezpieczenie danych kadrowych. Meble zgodne z RODO. Niszczarki zgodne z RODO. Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych?. Kiedy szyfrujemy dane?. Co i kiedy zgłaszamy do PUODO i o czym i kiedy zawiadamiamy osobę której dane dotyczą?. Powierzenie przetwarzania danych. Powierzenie a medycyna pracy. Powierzenie danych w zakresie danych kontaktowych. Powierzenie danych w rekrutacji. Odpowiedzialność pracodawcy administratora za pogwałcenie rodo ochrona danych 2020 do cv przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Komentarze: 2


noavatar.png
książka covid 19 na świecie 2020-04-22

Dobra strona! Naprawdę kocham, jak to proste na moje oczy i dane są dobrze napisane. Zastanawiam się, jak mogę zostać powiadomiony o każdym nowym postie. Subskrybowałem Twoje RSS, które muszą zrobić sztuczkę! Miłego dnia!

noavatar.png
Przemysława Medardzie 2020-06-03

Przeczytałem tu kilka dobrych rzeczy. Oczywiście zakładka cen do ponownego sprawdzenia. Zaskoczę, ile wysiłku wkładałeś do jednego z tych wspaniałych stron informacyjnych.

Top