Prawo spółdzielcze mieszkaniowe

img

Wyd. na rok adresowane do osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z obszaru dodatków mieszkaniowych, przecież dodatkowo dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.Artykuł stanowi użyteczne źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką dodatków mieszkaniowych w tym dla prawników praktyków. Stanowi kompleksowe i wnikliwe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wspólnie z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zadania pojawiające się przy jej stosowaniu. Literatka w czwartym wydaniu komentarza poddaje pogłębionej analizie i egzegezy przepisy regulujące normy przyznawania dodatków mieszkaniowych. Artykuł uwzględniający obecny stan prawny odwołuje się podobnie do najnowszych nowelizacji ustawy wprowadzonych na mocy:- ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr , poz. ze zm.) obowiązującej od dotyczące prawa składania oświadczeń poprzez obywatela w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń, będących urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego;- ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej również niektórych innych ustaw (Dz.U. z poz. ) obowiązującej od zawierające zmianę nazwy organu także dotyczące zakresu jego kompetencji, a również upoważnień do wydania aktów wykonawczych.Artykuł przywołuje najświeższe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, stanowiące próbę wyjaśnienia problemów i obiekcje pojawiających się w zależności od stosowania artykułów ustawy także dorobek prawdziwy odnośnie do poruszanej w komentarzu tematyki. Lektura zawiera – oprócz tekstu ustawy również komentarza do poszczególnych unormowań – zbiór artykułów wykonawczych i związkowych, które zamieszczone pozostały w postaci kompletnej bądź też w tzw. wyciągach najważniejszych przepisów.

  • Upewnij się na jakie konto zwrot Upewnij się na jakie konto zwrot
  • Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od
  • rodo i wspólnota mieszkaniowa rodo i wspólnota mieszkaniowa
  • Przykład storna czarnego częściowego Podstawą prawną uznawana Przykład storna czarnego częściowego Podstawą prawną uznawana
  • Inspektor Ochrony Danych Rodzaje potwierdzeń dokonania Inspektor Ochrony Danych Rodzaje potwierdzeń dokonania
Top