Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą de

Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą de

Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą de minimis w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało splot tarczy antykryzysowej, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać między innymi dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da wyraz obcy 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, ażeby ją uzyskać, a również w jaki sposób będzie później możliwe jej umorzenie. Pożyczka 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców – kto może z niej skorzystać? Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność mikropożyczka jak szybko gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, innymi słowy sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Na jakich zasadach przyznawana jest pożyczka 5000 złotych dla firm? Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, należytego wskutek na miejsce prowadzenia aktywności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa: może być udzielona do wysokości 5000 zł; posiada oprocentowanie stałe, jakie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych poprzez Narodowy Bank Polski; może być spłacana w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami poprzez 3 miesiące od momentu jej udzielenia. Ważne Wnioski można zginać nie prędzej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku dla kogo mikropożyczka tarcza o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W związku z tym zobowiązany on będzie do podpisania się pod klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej.

Komentarze: 1


noavatar.png
Bogumił Brzeziński kierownik Katedry Prawa Finansów 2020-06-06

To naprawdę miły i pomocny kawałek informacji. Cieszę się, że po prostu udostępniliśmy te pomocne informacje z nami. Trzymaj nas na bieżąco tak. Dzięki za dzielenie się.

Top