Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka

Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka

Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek 17 75 na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia czy zaliczkę na podatek dochodowy się zaokrągla epidemicznego czyli stanu epidemii na zawieszenie kiedy zaliczki na podatek dochodowy poboru zaliczek na podatki, a w niektórych przypadkach na ich niepłacenie (całkowite zwolnienie). W związku z tym, w dalszym ciągu konieczne jest opłacanie podatku dochodowego (PIT również PIT-4), przedstawiamy poniżej alternatywne metody na zawieszenie poboru zaliczek na podatki! Zawieszenie poboru zaliczek na podatki – PIT przedsiębiorcy W tym jakże trudnym na rzecz przedsiębiorców czasie mogą oni skorzystać z teraz aktualnych przepisów pozwalających na: 1. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie w całości czyli w części podatku dochodowego; 2. Nieuiszczanie zaliczek na taksa dochodowy do 1000 zł (opłacenie ich wówczas za okres, w którym przekroczą kwotę 1000 zł). By możliwe było odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty czyli umorzenie w całości albo w części podatku dochodowego, należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek z prośbą o udzielenie takiej ulgi podatkowej. Wniosek o ulgę powinien jaki procent zaliczki na podatek dochodowy zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie); określenie zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem wniosku (tytuł podatkowy, okres, jakiego dotyczy); uzasadnienie poprzez wskazanie okoliczności potwierdzających zjawisko zaistnienia w sprawie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W werdyktu NSA z 2 lutego 2017 roku o sygn. II FSK 4126/14 można zaznajomić się z pojęciem interesu publicznego, a także zobaczyć, czym kieruje się organ podatkowy przy przyznawaniu ulgi.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dominika Szachniewicz wspieram pracodawców 2020-06-03

Hej, pisałeś cudownie, ale ostatnie kilka postów było nudne... tęsknię za twoimi superpracami. Ostatnie kilka postów jest trochę ... daj spokój!

Top