Ustawa o muzeach

W artykule ujęto w szerokim zakresie problematykę zarządzania i obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem zadań podatku od nieruchomości podat­ku katastralnego i samej instytucji katastru który.

Więcej informacji » Artykuły »

Jesteśmy do usług


Prawne aspekty gospodarowania

Prawne aspekty gospodarowania

Zawiera podstawy negocjacji na rynku nieruchomości poszerzone o rzeczowe wnioski wynikające z doświadczeń autora. Konkretne sytuacje dodatkowo techniki negocjowania transakcji na rynku nieruchomości.

Zobacz więcej »

Prawa obowiązki uczestników

Prawa obowiązki uczestników

Artykuł po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Przedstawione zostały najważniejsze przemiany i zagrożenia wynikające z nowych przepisów dotyczących działania spółdzielni mieszkaniowych.

Zobacz więcej »

Prawne problemy rozpraszania

Prawne problemy rozpraszania

Artykuł stanowi całościowe opracowanie pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części. W części.

Zobacz więcej »

Prawo spółdzielcze mieszkaniowe

Prawo spółdzielcze mieszkaniowe

Wyd. na rok adresowane do osób zainteresowanych omawianą tematyką w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z obszaru dodatków mieszkaniowych przecież dodatkowo dla tych ubiegających.

Zobacz więcej »

Usługi


Administracyjnoprawne ograniczenia prawa

Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-g...

Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Budżetowanie zarządzaniu przedsiębiorstwem

W pracy, prócz zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlano-montażowe...

Aspekty prawne planowania

Praca adresowana do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, studentów pr...

Bezpieczeństwo umowach budowlanych

Zaletą artykułu jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publ...

Cywilne wzory umów

Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomo�...

Prawo spółdzielcze mieszkaniowe


W wydaniu zaktualizowano i rozbudowano zadania dotyczące procedury wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, zawieszenia i zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, geodezyjnej procedury wznawiania znaków granicznych, przyjęcia granic do podziału nieruchomości, rozstrzygania sporów granicznych w postępowaniu scaleniowym, ustalania granic działek ewidencyjnych w trybie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Dodano bieżące orzecznictwo sądowoadministarcyjne. Pozycja bibliograficzna zawiera wzory pism i orzeczeń wydawanych w postępowaniu rozgraniczeniowym. Artykuł zawiera wyrażenie omowne najczęściej zgłaszanych poprzez praktyków problemów prawnych zgrupowanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia zaprezentowano w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Trzecie wydanie zostało poszerzone o zadania złączone ze stosowaniem znowelizowanych kodeksów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego zmienionych z dniem lipca ustawą z stycznia (Dz. U. poz. z późn. zm.). Zmiana polega na wprowadzeniu elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, uregulowanego w art. - k.p.c. Kluczowe znaczenie ma zmiana art. k.p.c., według którego notariusz, komornik również naczelnik urzędu skarbowego funkcjonujący jako administracyjny organ egzekucyjny składają wniosek o wpis w księdze wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od lipca r., na wniosek uczestnika postępowania zawarty w akcie notarialnym, zawiadomienie o wpisie może zostać doręczone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na konto wskazane w tym systemie. W opracowaniu zaprezentowano najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dodatkowo wybór aktów prawnych dotyczących tematyki ksiąg wieczystych i hipoteki.

Najnowsze artykuły


Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie.

Zobacz więcej »

Zobacz prawo mieszkaniowe prawnik warszawa znaczenie prawa

Zobacz prawo mieszkaniowe prawnik warszawa znaczenie prawa

Zobacz prawo mieszkaniowe prawnik warszawa znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest ogromnie duże wskutek na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych wykorzystywania z lokali i ich nabywania to kluczowe zagadnienia dla większości Polaków. Wysokość.

Zobacz więcej »

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się.

Zobacz więcej »

Komentarze:


 • Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą de
  Bogumił Brzeziński kierownik Katedry Prawa Finansów : 2020-06-06
  To naprawdę miły i pomocny kawałek informacji. Cieszę się, że po prostu udostępniliśmy te pomocne informacje z nami. Trzymaj nas na bieżąco tak. Dzięki za dzielenie się.... Zobacz więcej
 • klauzula o ochronie danych
  Andrzej Gomułowicz od stosowania prawa podatkowego : 2020-06-04
  Przejrzałem tę witrynę internetową i wierzę, że masz wiele wspaniałych informacji, zapisanych w zakładkach (:.... Zobacz więcej
 • Przeczytaj spółka akcyjna kto odpowiada do pragmatyków
  Andrzej Gomułowicz szkolenia z prawa podatkowego : 2020-06-03
  Dobrym pisaniem, jestem normalnym gościem swojego bloga, utrzymuję doskonałą operację i będzie to regularny gość przez długi czas.... Zobacz więcej
 • RODO 2020 Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania
  Przemysława Medardzie : 2020-06-03
  Przeczytałem tu kilka dobrych rzeczy. Oczywiście zakładka cen do ponownego sprawdzenia. Zaskoczę, ile wysiłku wkładałeś do jednego z tych wspaniałych stron informacyjnych.... Zobacz więcej
 • Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka
  Dominika Szachniewicz wspieram pracodawców : 2020-06-03
  Hej, pisałeś cudownie, ale ostatnie kilka postów było nudne... tęsknię za twoimi superpracami. Ostatnie kilka postów jest trochę ... daj spokój!... Zobacz więcej
Top